MISIONI

Ne ndërtojmë dhe mirëmbajmë me largpamësi për nevojat gjithmonë në rritje të popullatës dhe komuniteteve rreth nesh.VIZIONI

Ne punojmë për të qënë partnerët e zgjedhur të çdo klienti të sektorit publik apo privat.

Rr. Kavajes, Pallati 114, Shk. 1, Ap. 2, Tirana, 1001, Albania. |   +355 4 452 1511   |  +355 69 54 03 097  |  info@eurondertim2000.com