EURONDËRTIM 2000


Historia e Eurondërtim 2000 sh.p.k. fillon në 1994 kur drejtuesi aktual themeloi së bashku me një partner të tij Eurondërtim sh.p.k.. Në vitin 2000 Qani Saraçi themeloi Eurondërtim 2000 L.t.d. serish por i vetëm. Kompania jonë është një biznes familjar, bazuar në fuqinë e njerëzve që kanë qenë me ne që nga fillimi dhe na kanë parë që rritemi dhe përmirësohemi çdo vit.​

Sot ne qëndrojmë të fortë në tregun shqiptar si një kompani e klasës së mesme me rreth 60 të punësuar dhe një xhiro vjetore mbi 3 milion Euro. Aktiviteti ynë kryesor bazohet ne ndërtimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave civile dhe industriale, punimet e gërmimeve, ndërtimin e rrugëve, hekurudhave, autostradave dhe mbikalimeve, ndërtimin e urave, tuneleve dhe projekteve të shpërndarjes, në rrjetet e tubave të gazit, naftës dhe ujit, si dhe në ndërtimin i nënstacioneve transformatore të linjave të tensionit të mesëm.

Eurondërtim 2000 me përvojën e saj të gjerë, njohuritë e duhura dhe menaxhimin optimal të faktorë kohë-cilësi-buxhet është partneri i duhur për çdo projekt ndërtimi. Ne ofrojmë cilësi dhe fleksibilitet në sajë të ekipit tonë profesionalist dhe posedimit të makinerive dhe pajisjeve të duhura.

Rr. Kavajes, Pallati 114, Shk. 1, Ap. 2, Tirana, 1001, Albania. |   +355 4 452 1511   |  +355 69 54 03 097  |  info@eurondertim2000.com