NDËRTIME TË REJA

 

Një godinë e fortë nis nga themelet dhe përfundon tek detajet e kuruara dhe të realizuara me finesë. Ne i kemi të gjitha nën kontroll në kantjerin tuaj të ndërtimit. Eurondërtim 2000 ka realizuar në treg projektet e shumë klientëve publikë dhe privatë, të cilët janë të lumtur të na rizgjedhin si partnerin e tyre për një punë jo vetëm me cilësi por edhe siguri të lartë në sektorin e ndërtesave me funksione si objekte publike, kulturore, institucionale, edukimi, spitalore, dhe banimi. 

 

 


  Projekte

Rikonstruksion dhe ndërtim i ri Magazinat OSHEE, Durrës

Ndërtim i shkollës së mesme të bashkuar, Kamëz

Instalimi i 2 Sillosave dhe pajisjeve ndihmëse, Antea Cement

Rr. Kavajes, Pallati 114, Shk. 1, Ap. 2, Tirana, 1001, Albania. |   +355 4 452 1511   |  +355 69 54 03 097  |  info@eurondertim2000.com