RRJETE FURNIZIMI DHE SHPËRNDARJE

 

Furnizimi me ujë dhe energji elektrike është prej qindra shekujsh një pjesë e pandarë e shoqërisë.

Eurondërtim 2000 është pjesë e kësaj detyre shekullore në bashkëpunim me Operatorët vendas të shpërndarjes duke ndërtuar dhe restauruar:

  • Rrjete elektrike
  • Rrjete hidraulike
  • Furnizimin me ujë të pijshëm
  • Kanalizime të ujrave të bardha dhe të zeza
  • Tubacione me funksione të ndryshme.

 

Me organizimin dhe eksperiencën tonë ne kemi treguar efikasitet në kosto, kohë dhe cilësi për klientët tanë.

 


  Projekte

Ndërtim Kaptazhi në burimet e Shën Mërisë

Ndërtim i ujësjellësit HDPE, Antea Cement

Ndërtim i linjës së ujësjellësit, Kashar

Ndërtimi i fiderave 20kv në Golem dhe në Pogradec

Rr. Kavajes, Pallati 114, Shk. 1, Ap. 2, Tirana, 1001, Albania. |   +355 4 452 1511   |  +355 69 54 03 097  |  info@eurondertim2000.com